onsdag 22 juli 2009

Fel fokus om löner


Lars Ohly har ihop med sin partikollega Ulla Andersson skrivit en debattartikel om ökande löneskillnader mellan kvinnor och män. Nu kan man tycka att detta är Vänsterns affärsidé att påtala ojämlikheter och profitera på dessa. Nu har dom låtit riksdagens utredningstjänst kolla upp om regeringens ändringar i socialförsäkringssystemen och den skatterabatt som genomförts. Inte helt oväntat kommer denna rapport fram till att löneskillnaderna ökar och att detta anses vara ett så stort problem att man tydligen ska genuscertifiera ekonomer också förutom Professorer som görs idag. Problemet är att Ohly med anhang antingen inte har fattat utvecklingen i världen eller inte vill fatta. Skiljelinjen mellan olika ideologiska system har suddats ut då länder med planekonomi kan räknas på en hands fingrar och resten av världen har anammat marknadsekonomi med frihandel mellan länderna. Om vi inte är rasister så inser vi att kreativitet och företagsanda är lika fördelat bland jordens befolkning och därmed har lågkostnadsländerna ett oerhört övertag att konkurrera med oss i högkostnadsländer. Då marknaden är global så kommer systemet att jämna ut alla skillnader vilket innebär att vi går en tuff tid mötes om vi inte inser detta och ändrar vår politik i grunden. Redan nu har vi en ungdomsarbetslöshet på 30% vilket kan om vi inte gör något drastiskt öka till 50% och utslagningen för övriga på arbetsmarknaden bli lika stor om inte större än på 90 talet. Problemet är att arbetsmarknaden inte fungerar som en marknad utan fack och Svenskt Näringsliv sätter lönerna för hela Sverige och hela arbetskollektivet vilket
innebär att högproduktiva jobb och motsvarande lågproduktiva jobb blandas i en sörja och utslagningen sker hela tiden. Förra regeringen gjorde allt för att dölja detta faktum och den nya identifierade det innan valet men efter så så döljer även dom detta faktum. Om vi inte ser upp så kommer vi att få en väldigt trist utveckling där 2/3 samhället kommer att bli mer som i Sydamerika dvs 10/90 samhälle.

Så sätt Stefan Fölster, Klas Eklund, Anders Borg och de andra oraklerna inom nationalekonomi på halstret och se om dom insett detta och i sin cynism undviker att prata om det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar