fredag 4 december 2009

Synen på demokrati

Under veckan har det varit 3 händelser som på något sätt visar vår syn på demokratin. Först behöver vi gå tillbaka till själva definitionen av demokrati, det vill säga folkstyre: All makt utgår från folket. I de flesta länder så har man valt ett system som kallas representativ demokrati. Detta gjordes i Europa framförallt för mer än hundra år sedan då nationalstaterna utvecklades från diktaturer och feodalsamhället omvandlades genom den industriella revolutionen. Då så var detta system med representativitet mycket rationellt på grund av:

  • Väldigt få var akademiskt skolade och dessa valdes i hög utsträckning in i parlamenten och representerade då eliten bland folket.
  • Informationen då var endast tillgänglig på papper i bästa fall och ofta till och med muntlig vilket omöjliggjorde en effektiv informationspridning bland folk.
  • Samhället var då mycket mer hierarkiskt organiserat. Industrin hade nyss infört Taylor som organisationsmodell och detta var tidsandan vilket också hängde ihop med ett ett litet fåtal var välutbildade.
Partierna växte i omfång och blev riktiga folkrörelser. Allt detta är historia nu. Enligt SCB så halverades antalet medlemmar i något politiskt parti från 19800 talet fram till nu. Man kan inte kalla de politiska partierna folkrörelser längre trots att dom själva säger så. I själva verket så är det nästan så att de som inte på något sätt är inblandade och kan ta ut ersättning av systemet och på så vis tjäna på det ekonomiskt utan de som bara är medlemmar är ytterst få kanske bara någon procent av befolkningen. Jag känner ingen i alla fall och de jag har känt har gått bort det vill säga detta fenomen kommer att accelerera ju längre tiden går.

Detta gör att politiken blir mer och mer en angelägenhet av en liten klick i samhället som genom sina kontakter inom systemet skaffar sig livslång försörjning till sig själva och även barn vilket gör att systemet liknar mer och mer det feodalsamhälle som partierna så aktivt kämpade emot under 1800 talet. Ironin är total om det inte var så att vi alla är så beroende av att denna del av samhället fungerar optimalt.

Schweiz genomförde nyligen en folkomröstning om minareter och de bestämde sig för att de 4 de har idag skulle vara nog och att inga nya får byggas. Om detta kan man ha en massa åsikter och det ska jag inte ta upp men däremot har det förekommit en massa kommentarer som ifrågasätter folkomröstningens legitimitet vilket är anmärkningsvärt. Detta är folkstyre och även om vi har ett annat system så ska de människor vi väljer representera OSS och inga andra. Vi vet dock att så inte är fallet i många frågor som tex. sexköpslagen där 100% av de i riksdagen stödjer den men endast cirka 40% av befolkningen eller FRA lagen och vi kan ta många exempel till. Detta visar att vi har ett parlament som inte representerar folkviljan och detta är enligt mig mycket allvarligt då detta system mer och mer lever sitt eget liv.

I veckan så lanserades en ny sajt politometern som ska följa de politiska bloggarna i Sverige. Dock bara bloggar från de etablerade partierna och bara de etablerade medlemmarna i partierna. Så vi folket ska igen matas som duvor i stadsparken med välkrattad information från meningslösa bloggar och jag kan inte se någon blogg bland dessa som slår till exempel Jinge, Blogge, Anders Svensson, I Grevens tid och så vidare utan man kan till och med konstatera att ju större parti desto mer utslätat innehåll i bloggarna och det beror på att socialdemokraterna och numera också Moderaterna har utvecklats till extrema elitpartier där man till och med hittar på nya ord och fraser som ska frälsa folket. Denna nysvenskans häxmästare har vi sett genom Schlingman(M) och Baylan(S) som genom sina högkvarter (läs bunkrar) har skickat ut orders och som följs av bloggarna nästan till 100%. Socialdemokraterna har ju till och med en egen samlingssite. Motiveringen att inte släppa in oberoende bloggare är att tjänsten är till för väljare! Detta resonemang visar ju hur långt förfallet har gått och hur fel det har blivit. Martina Lind som skapat siten, demokrati betyder folkstyre och de som vi väljer representerar OSS inte tvärtom och ju mer öppenhet desto bättre annars blir din site inget annat än ytterligare en megafon för makten mot oss folket.

Som lök på laxen denna vecka så uttalade sig Gunilla Carlsson sig om Ugandas nya lag som kan sätta homosexuella bakom lås och bom. Även här kan man ha åsikter om själva lagen men vad ger henne rätt att som officiell representant för Sverige hota med att dra in bistånd trots att vi själva inte heller lever upp till mänskliga rättigheter. Snacka om att ha en postimperialistiskt syn på världen och vad har hon och de andra i regeringen för syn på oss folket som har valt dom egentligen? Ska dom lära oss också eller är det inte tvärtom att dom är valda av oss för?

Media: SVD, DN,

3 kommentarer: