fredag 2 juli 2010

Cosa Nostran i OskarshamnNi kanske inte tror att det förekommer maffialiknande sammanslutningar i Sverige. Glöm det. I Oskarshamn har socialdemokraterna alltid haft makten. De har delat den med kommunisterna numera vänsterpartiet som i förra valet fick 22%. Detta långa maktinnehav har gjort att de lukrativa jobben inom politiken har varit väldigt lätta att förutse vem som ska besätta och den interna maktkampen har bitvis varit stor. Tidigare kom kommunalrådet från den sömniga byn Kristdala men nu har ordförandeposten tagits över av Peter Wretlund som kommer från en annan by, Påskallavik. Denna by precis som på Sicilien är den som styr och tillsätter alla attraktiva poster.

Men ingen maffia utan skandaler, så låt oss börja bena ut härvan.

Byggebo heter det kommunala byggbolaget som nyligen fick 360 miljoner. Denna nätta summa ska täcka den katastrofala felbesluten som togs redan i början på 90 talet och har spätts på genom dålig ledning sedan dess. Troligtvis Sveriges värsta kommunala bostadsbolag. Läs mer här och här och här. Nu tillsatte dom en politiskt oberoende ordförande , Gregor Phalen och jobbet gick till som prescis nyligen avgått från sina politiska uppdrag... Givetvis åt socialdemokraterna. Att tillsätta en kompetent ordförande med kunskap i branschen var inte att tänka på. Helle klia rygg på kompisarna i känd cosa nostra stil.

Nyligen byggde de ett nytt industriområde, kvastmossen. Att bygga ett industriområde är ju inte precis rocket science men i Oskarshamn kan även den enklaste sak gå fel och kostnaderna plus eftermälet är inte att leka med. Tekniska chefen, Göran Landenius har tagit en time out, obekant var. Han rekryterades för cirka 5 år sedan och har sedan dess legat i fejd med Skanska och andra profesionella byggare medan lokala "kompisar" har det gått galant för tills räkningarna landat i kommunhuset och en revision sattes in. Felet med tekniska nämnden är dock inte hans utan dess odförande, Lars Aronsson, som drivit denna nämnd ungefär som hans egen ficka. Enligt gamla rykten så kunde man ringa till Lars och beställa jobb och nästa dag så kom ett gäng gubbar och gjorde jobbet. Givetvis kan ingen normal fungerande chef jobba under en sådan ordförande och det fanns mycket kompetenta kandidater från den privata näringslivet som kunde på någon månad röjt upp i detta träsk. Den moderate ledamoten Almquist blev nyligen struken från valbara listor på grund av att han har en så skräpig tomt. Det är således en kraftsamling de gjort i denna nämnd ;)

Saxat från nyheterna på nätet: FAKTA/Tekniska nämnden

Ledamöterna (inom parentes från vilket år de suttit med):

(S) Lars Aronsson (2003), ordförande

(V) Ingmar Hjalmarsson (2003), förste vice ordförande

(M) Bertil Almquist (2007), andre vice ordförande

(S) Lis Erixon (2003)

(S) Joakim Rylin (2003)

(S) Kent Lundgren (2003)

(V) Lars Eriksson (2006)

(M) Gunilla Karlsson (2007)

(KD) Eino Blixt (2008)

FAKTA/Revisionell bedömning

* Samspelet inom tekniska nämnden och mellan nämnden och dess tjänstemän fungerar inte ändamålsenligt.

* Det saknas verksamhetsplanering där nämndens utmaningar identifieras och omsätts i mål och strategier.

* Nämndens ekonomiska styrning är endast fokuserad på budgetbalans. Ny budget baseras i för hög grad på historiska fakta istället för analys och bedömning av dagsläge samt framtidens utmaningar.

* Teknisk chef och avdelningschefer har en begränsad strategisk agenda för gemensamma frågor och specifika avdelningsfrågor av vikt.

* Nämndens styrning, ledning och kontroll av verksamheten ifrågasätts. Bristen av långsiktiga mål och strategier medför att nämnden utövar styrning utifrån händelser.

* Tidigare kultur av entreprenadverksamhet i egen regi finns fortfarande kvar, i huvudsak på gatuavdelningen. Brist på dokumenterande rutiner.

* Strukturen för internkontroll, främst inom gatuavdelningen, är inte uppbygd för att klara kraven på transparens.

* Nämnden har behov av att utveckla kontorets interna kontroll, främst kring entreprenadverksamheten.

* Nämnden saknar effektivitetsfokus.

* Planering och uppföljning prioriteras inte av vare sig nämnden eller tekniska kontoret, fokus ligger på utförande.

* Inom gatuavdelningen beställs jobb utifrån personkännedom istället för förmånligaste villkor (gäller vid avrop från ramavtal).

* Bristfälliga handlingar ges in till kommunstyrelsen.

* Investeringsbudgeten är stor i jämförelse med liknande kommuner.
Nu kommer 3:e generationen boss ut i ramljuset i släktgrenen Juholt på denna blogg. Ska vi spekulera vilket jobb inom familjen som är vikt till honom?

Ska återkomma med fler skandaler från denna familj från Påskallavik.

1 kommentar:

  1. Noterade att denne Peter Wretlund kallade Håkan Juholt för en av landets skickligaste politiker.

    SvaraRadera