fredag 30 juli 2010

Polisen i Guatemala och Sverige


har mycket gemensamt. De är många men samtidigt fångar de väldigt få skurkar. Guatemala kallas ofta för" the killer paradise" tack vare att 98% av alla mord förblir olösta. Så illa är det inte i Sverige men vi ligger mycket dåligt till i statistiken i Europa vilket borde vara de vi mäts emot. Det är ingen slump att de grova rån som görs i Sverige, görs här just på grund av att det är så lätt att genomföra som här och komma undan med bytet.
Bilden föreställer en lokal polis i Guatemala och man kan se dom överallt i staden och längs vägarna, övervakande men aldrig ingripande. JAg såg inte ett tillslag under hela tiden trots att jag såg kanske poliser 500 gånger under tiden jag var där. I Sverige ser man aldrig poliser om dom inte står i klump och tar samhällets fiender nummer ett, fortkörarna.

Varför är det så här i Guatemala och Sverige. En trappa sopas alltid uppifrån och ner och i bägge fallen är ledningen korrupt vilket gör att fotfolket inte har något som helst incitament för att anstränga sig, tvärtom. I Guatemala så riskerar polisen på gatan livet om han sätter åt knarkligorna och i Sverige är de så toppstyrda att inga enskilda initiativ premieras. I Guatemala så korrumperas ledningen av knarkmaffian och i Sverige av det politiska systemet, läs Socialdemokraterna under lång tid som har politiskt tillsatt länspolismästare. Den mest tydliga utnämningen var Göran Lindberg som idag fick sitt straff fastställt till 6,5 år. Det kan tyckas lite för de illdåd han gjort men sista ordet är nog inte sagt där än. Denne Lindberg vara protegé till Förre Rikspolismästaren Sten Hekscher och även Thomas Bodström som bägge hade honom under sina vingar trots massiv kritik från poliserna som led under honom. f.d. Chefsåklagaren Sven-Erik Alhem utrycker detta mycket bra i en artikel " Jag har blivit luttrad efter 40 år inom rättsväsendet, men med tanke på den ställning Lindberg haft är det här skräckläsning. Det är svårt att tänka sig att han har varit vit som snö före de här händelserna. Jag skulle rodna om jag hade utsett honom till polischef ". En annan märklig chef är Carin Götblad som brinner för jämställdhet precis som Göran Lindberg. Vad som uträttas i jobbet verkar vara av mindre betydelse.

Slutsatsen är enkel: Trappor städas uppifrån och ska vi få någon ordning på polisen så att dom börjar jaga bovar istället för medborgare så måste rekrytering av chefer ske efter nit och förtjänst inte partibok och kön. Det höjs röster för en sanningskommision om Göran Lindbergs framfarter då det verkar osannolikt att han skulle börjat med detta beteende efter att han avgått som länspolismästare. Jag skulle snarast säga att vi behöver en haverikommision då en av rättsväsendets bultar är kraftigt rostangripen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar