onsdag 18 november 2009

Slutstation för den representativa demokratin?

Gudmundson skriver i SVD om personvalssystemet som är under förändring i Sverige. I sann Orwellsk anda så låter vi en eller högst 2 personer utreda något så viktigt som grundlagsändringar och sedan införs dom i också i sann konsensus stil i slutet på en mandatperiod med omröstning i början på nästa. Debatt bland vanliga medborgare undanbedes tacksamt med bestämt. På en punkt har Gudmundson rätt, vår grundlag och respekten för den placerar oss på jumboplats i Europa. Inte en tanke på konstitutionsdomstol i Sverige inte utan vi får förlita oss på andra Europeiska institutioner ska föra vår talan.

När det gäller personval så om det vore så enkelt att med ett penndrag minska spärren för personval så skulle länder vars politiska system som redan har personval vara helt överlägset vårt vilket dom inte är. Istället är det den representativa demokratin som kommit till vägs ände då förutsättningarna för den inte längre gäller.

1) De som vi väljer har genom bättre utbildning och allmänbildning fatta bättre beslut, vilket inte stämmer då utbildningsnivån är dramatiskt högre idag än för 100 år sedan.

2) Hirarkin i samhället är inte borta men dramatiskt mycket mindre, dvs taylors sätt att organisera oss gäller inte i näringslivet och varför skulle den gälla i politiken med ett fåtal som bestämmer över massan? Finns det några organisationer som är så toppstyrda som våra stora partier? Tror inte det.

3) Tekniken gör att informationen som tidigare gick upp i hirarkin är tillgänglig för oss alla. På alla andra områden i samhället går samhället genom förändringar när teknikskiften kommer, dock inte det politiska systemet (än).

I själva verket verkar systemet kontraproduktivt med mer repressesiv lagstiftning ju högre välstånd ett land har, dvs Parkinssons lag gäller och byråkrater som är satta att stifta lagar gör just det utan att reflektera med riksdagsboskapet som lydiga kor.

Som ett avskräckande exempel kan vi ta Minister Ask som vill förbjuda pornografiska bilder på ungdomar under 18 år även om dom tex tagits av dom själva samtidigt som 500 skolor har brunnit och de snabbast växande organisationerna i Sverige är de kriminella gäng som växer som svampar i storstäderna, så envisas dom med att införa morallagar. Blogge har skrivit om det här. Fler exempel på pinsamma politiker finns här. Lite humor är det allt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar