torsdag 15 april 2010

kortsiktighet kännetecknar politiken

Ett i och för sig lovvärt initiativ att underlätta för uppgradering av biogas till fordonsbränsle kommer att göras av regeringen idag när dom tar bort CO2 skatten på biogas. Att den fanns från början visar ju på statens första prioritering är att beskatta oss till döds. Detta är normaltillståndet.

Felet med denna åtgärd och många andra liknande är att det ser bra ut på papperet men att ramverket blir för plottrigt och detta gör att investeringarna uteblir till stor del. Just inom biogas gäller verkligen tomma tunnor skramlar mest där de gårdsbaserade biogasanläggningarna som alla vill ha kanske är runt 30 stycken i hela landet och kommer inom 3 år att öka till 100. Ungefär lika med antalet byråkrater som på länstyrelser, offentligt finansierade organisationer och tillväxtverket som jobbar med biogas. Illa med andra ord. I Tyskland finns cirka 4000 gårdsbaserade biogasanläggningar och i Danmark cirka 2000. Även där är dom kraftigt subventionerade vilket egentligen inte är bra då det uppmuntrar till icke optimala optimeringar.
I Tyskland genererar biogasanläggningarna enbart elektricitet då de fått cirka 2 kronor/kwh för den. Knappast optimalt då totalverkningsgraden då är under 30%.

Att ta bort skatten är bra med det dom borde göra är att skapa ett ramverk som inbegriper alla energiformer så utvecklingen verkligen kan komma igång på allvar.

Som ett exempel krävs en miljökonsekvensbeskrivning när man bygger en mindre biogasanläggning trots att inget egentligen ändrats på gården.

Vi såg ju tidigare hur etanolen var ett prioriterat område där många skattemiljarder plöjdes ner trots att vi redan då visste att det mer eller mindre är en återvändsgränd, åtminstone här så långt norrut på klotet. Vindkraften är en annan där min bloggkollega I Grevens Tid skrivit mycket om. Just vindkraftens prioritering beror nog på att alla kan fatta den. Energisystem och ännu värre energisystemoptimering med flera energislag involverade och inte många hänger med och då politikerna med några få undantag inte läst naturvetenskap så klarar dom inte av det. Annie Johansson tror dock att Maud gör det. Vi andra tvivlar.

Gör inte om misstagen nu igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar