söndag 13 mars 2011

Freud träffar Juholt

Nu när den värsta chocken har lagt sig angående nomineringen av Håkan Juholt till att bli ordförande i socialdemokraterna så tänkte jag skriva lite mer varför detta är fel och lägga upp en artikelserie där Juholts bakgrund and resultat kommer fram. Det finns en hel del lokalt som visar hur Sverige kommer att bli om han får styra.

Varför engagerar jag mig i detta? Jo det är dels en principiell fråga där den representativa demokratin bygger på att de vi utser kan fatta klokare beslut än vi själva och detta stämde bra för 100 år sedan när samhället så helt annorlunda ut. Då var samhället strikt hierarkiskt och Taylorismen gällde inom industrin och i övriga samhället. Informationen gick nerifrån och upp och de som sattes att besluta i frågor hade verkligen ett bättre underlag än folk i gemen. Allt detta gäller inte längre då informationsrevolutionen och nyligen sociala medier gör att informationen finns tillgänglig för alla och paradigmskiftet blir då istället för en hierarkiskt organisation där den som vi sätter på toppen fattar alla beslut till att den med den bästa iden vinner. Detta kommer att bli framtiden. I detta sammanhang är Juholt en relik, en dinosarie från forna tider när Sverige så helt annorlunda ut.

Sedan visar han med all tydlighet i sin politiska gärning att det inte är framtiden han ser fram emot och detta ska jag visa i 4 artiklar.

Juholts syn på demokratin

Juholts syn på företagande

Juholts bristande bildning

Juholts resultat i riksdagen

All fakta finns där, bara att gräva fram. Så varför inte bara låta socialdemokraterna dö ut som den dinosaurie den blivit? En frisk demokrati bygger på att det finns en bra opposition och att maktombyte sker någorlunda regelbundet. I Sverige har då socialdemokraterna haft makten för länge vilket inneburit nepotism som Juholt är en bra exempel på och korruption såtillvida att vi i Sverige inte skiftar ekonomiska medel för tjänster och gentjänster utan att men ger sina vänner befattningar. Detta gör att den mest kvalificerade inte får jobbet. Här finns ett aktuellt exempel med den person som vaskat fram Juholt, Berit Andnor, som är gift med Bo Bylund ex GD för AMS. Frågan är när alliansen har infiltrerat statsapparaten på samma vis. Det kommer nog inte att hända då samhället ser annorlunda ut idag, men tendenserna finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar