torsdag 26 mars 2009

Babianerna på pensionsbolagen


Ekonomiska Etologin har gjort stora framsteg under de sista 20 åren då den specialstuderat babianhannar. Dessa hannar har en tendens att flocka ihop sig och bilda stora grupper som tidigt skiljs av från resten av flocken där honor och ungar ingår. Om man låter detta ske och samtidigt har ett överflöd av bananer i närheten så tar dessa hannar beslag på alla bananer. Det går till och med så långt att dom hellre låter bananerna ruttna än att dela med sig. Etologerna har länge undrat om logiken i detta då det verkar kontraproduktivt att samla på sig så mycket bananer.
Forskningen visar att det är bland vissa babianhannar finns en mutation som gör könsorganet väldigt litet som gör att just dessa hannar måste kompensera detta med att samla på sig så mycket bananer dom kan för att imponera på andra hannar. Så det bästa en grupp kan göra för att utvecklas bra är att identifiera dessa hannar då de fortfarande är små och låta dom genom babianterapi komma över sin rädsla för att inte bli omtyckta i flocken trots sitt handikapp. Just dessa hannar letar upp stora flockar där de kan klättra i hierarkin och genom list och manipulation komma upp i toppen där tillgången på andras bananer är oändligt.

De behöver extra mycket kärlek under sin uppväxt så att dom inte under resten av sina liv, spenderar det med ett maniskt samlande utan förstår att kärlek till sin nästa och att ge av sitt överflöd är det som ger långvarig tillfredsställelse. Det finns även kontroversiella teorier om att det kan bero på social autism enligt Dr. Linderborg. Detta forskningsområde är ännu i sin linda.

Så om ni träffar på en sådan babianhanne i verkliga livet, krama dom vid första bästa tillfälle!

media: DN, DN1, DN2, SVD1, SVD2, AB

Vetenskapliga artiklar om babianer: Dr. Markow, Baboons can think abstractly!

1 kommentar:

 1. tror tyvärr att det är uppfostran/kultur snarare än genetiska defekter som skapar beteendet hos individerna.

  grekerna ansåg att alla nyttigheter hade en avtagande marginalnytta, dvs alla utom en.

  denna nyttighet hade istället en tilltagande marginalnytta, dvs ju mer man hade desto mer ville man ha, in absurdum.

  till att framställa denna nyttighet anskaffades slavar eftersom det var ett kort och hårt arbete att utvinna silver på den tiden.

  i dag har vi istället sedelpressen som går varm. och så ryggkliandet

  SvaraRadera