tisdag 10 mars 2009

Frida Johansson Metso, en i kollektivet!

Frida Johansson Metso har som alla andra karriärpolitiker skrivit en artikel om sexköpslagen.

Om vi backar bandet lite så kanske vi kan förstå varför Sverige har 6 partier som anammat statsfeminismen och 1 kristkonservatvt med samma mål. Det som utmärker Sverige sedan 40 år är vår etnocentritet avseende den sociala ingenjörskonsten där vi anser oss stå över alla andra folkslag på denna jord. Andra skulle säga att vi nästan är rasister med vårt överjag, men vi tycker verkligen att vi har skapat himmelriket på jorden. Därför är det inga problem för Sverige att förbjuda sexköp trots att gråskalan är stor och med de dokumenterade nackdelar som finns.
Sexköpslagens förespråkare hänvisar till Svenska utredningar medan de som vill legalisera hänvisar till internationella rapporter. Mönstret är tydligt, vi i Sverige med 9.1 miljoner invånare måste ju ha en gudomlig insikt i frågan till skillnad från de primitiva Kineserna, Indierna, Tyskarna, Italienare, Spanjorerna och inte minst vårt broderfolk, de primitiva danskarna.

Frågan vi bör ställa oss är inte om sexköp är legalt eller inte, utan varför vi har hamnat i denna återvändsgränd där vi stigmatiserar och represserar de mest utsatta istället för att göra tvärtom. På något konstigt vis behandlar vi inte individer som individer utan vi kollektiviserar alla jämnt och överallt när staten på något vis är inblandat i våra liv. Om detta beror på vår historia långt tillbaka i tiden eller på vårt socialistiska arv kan vi överlåta till forskningen att ta reda på men just inom feminismen så tillåts bara en strömning, nämligen den radikal-, stats- eller marxistiska feminismen. Kärt barn har många namn.

Att denna inriktning på feminismen ätit sig in i alla de politiska partierna i Sverige är inget annat än en stor skandal. Snacka om att vara ideologiskt blinda, döva och stumma! Min teori som inte är publicerad än, är att efter Berlinmurens fall så blev Vänstern arbetslösa och för att hålla sig kvar i politiken så hittade man nästa svaga grupp efter arbetarna, nämligen 50% av befolkningen, kvinnorna. Vem minns inte Gudruns Taliban-tal och framgångar i valet 1998. för att mota olle i grind så blev plötsligt denna ideologi (S) varumärke med framstående namn som Winberg, Segelström osv. Borgerligheten ville inte vara sämre och vips pratade alla könsmaktordning precis som om Sverige riksdag bestod av 6 Marxistiska partier och ett Kristkonservativt som också vill hålla kvinnor nere på mattan ala Blogges sexhirarkier. Hela detta ideologiska flipp-floppande är tydligen fullständigt logiskt för karriärpolitiker men fullständigt ologiskt för allmogen och precis som första världskriget Generaler så anammar Sveriges politikerelit kartan istället för verkligheten. Allmogen hasar fram i verkligheten allt mer misstroende mot eliten!

1 kommentar: